Høring – Handlingsplan for viltforvaltning 2017-20

Viltnemda i Lierne kommune har lagt ut handlingsplan for viltforvaltning 2017-20 ut til høring. Høringsfrist er 10. oktober 2016. Høringsdokumenter finner du på Lierne kommunes hjemmesider: www.lierne.kommune.no